Искам да купя апартамент от позната, които е ипотекиран

17.11.2010г. 05:52:56
Искам да купя апартамент от позната, които е ипотекиран. Тъй като аз имам ипотечен кредит и не ми отпускат заем се споразумяхме, аз да изплащам ипотеката и след изтичането и да додам 18000 лева сума, която тя е плащала досега, а тя да прехвърли апартамента на мен. Въпроса ми е може ли да сключим договор помежду си и има опасност да изгоря с парите

Правни мнения, съвети и коментари

14.07.2017г. 10:25
Не Ви съветвам да заплащате чужди задължения по договор за кредит или най-малкото да съставите договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, в който ясно да е обозначено кога ще бъде извършено прехвърлянето на правото на собственост, цена, както и Вашето задължение да заплащате вноските по кредита. Следва договорът да бъде съставен от адвокат, за да бъдете гарантиран при този казус. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

Коментар