Допустими отстояния

16.05.2009г. 06:56:24
Здравейте, Имаме следния проблем- на 18 м. от жилищният ми блок има изграден автосервиз със специализирана дейност ремонт на автоклиматици. Ремонтните дейности на автомобилите се извършват пред самият сервиз на открито на растояние по малко от 10 м. от жилищният блок, непосредствено под балконите на апартаментите. На около 30 м. от сервиза има и поликлиника. Интересува ме това разрешено ли е от закона и в случай че не е към кой точно да се обърна с жалба за прекратяване дейността на сервиза. Писах жалба до РИОКОЗ и след извършена от тях проверка ми отговориха че няма измерени вредни газове а самото отстояние на сервиза не е тяхна работа и да се обърна към друга инстанция. Ще ви бъда много благодарен за всеки полезен съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар