Мога ли да направя анекс към дарение, което е направено преди

10.11.2010г. 04:01:03
Мога ли да направя анекс към дарение, което е направено преди 13 год. в който да се впише, че надарения няма право да продава или отдава имота до нашата смърт?

Правни мнения, съвети и коментари

02.01.2020г. 10:02
Не съществува правно основание да измените волята на дарителя 13 години след нотариалния акт за дарение.

Коментар