лизинг автомобил

24.09.2010г. 04:15:14
Здравейте имам следния въпрос: преди 1 година аз и съпруга ми продадохме на лизинг автомобил /втора употреба/. Изготвен бе договор при нотариус, в който има точка в случай на не спазен срок за изплащане. Купувачът внесе първоначална вноска и плати 3 месечни вноски, след което изчезна/ сменен телефон, адреса му по лична карта е не валиден - продаден апартамент/. До колкото зная ако се даде на съдя-изпълнител те ще го търсят на адреса по договора, който веч не е негов. Бихте ли ме посъветвали какво може да се направи. Колата не е прехвърлена на негово име и срока упоменат в договора е изтекъл на 01.09.2010 г. Мога ли да обявя колата за открадната в МВР или какво трябва да се направи. Благодаря Ви много.

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 02:14
Но тя не е открадната и ако я обявите за такава, а имате договор сключен пред нотариус, това обстоятелство ще бъде открито и ще си навлечете само неприятности. Това което е нужно да направите, да заведете дело в съда и от което разбирам имате предварителен договор, да искате от съда сключването на окончателен или развалянето му.

Коментар