Питане за имот без кадастрален план

15.05.2009г. 11:09:10
Жилището ми е новопостроено. Оказва се, че не е включено в кадастралния план на града, в който живея. Какво да направя за да се включи, чрез съд ли се минава за това. Мога ли да разчитам на фирма да направи регистрацията и трябва ли да влиза в жилището ми да прави снимки. Ще бъда благодарен за отговора Ви.

Правни мнения, съвети и коментари

04.01.2019г. 03:42
Съветът ми е първо да проверите в местната служба по кадастър, като подадете писмено заявление относно изискващите се действия, които следва да предприемете, за да бъде отразено жилищети Ви в кадастралната карта.

Коментар