А.Антонов, редно ли е да се водят по няколко дела, с един договор и на различно основание

22.09.2010г. 09:48:21
Преди известно време питах, да ли е редно с един договор да се водат няколко дела. Но до днес не съм получил никакъв отговор, затова питам отново. Как може с един договор да се водят няколко дела, с различни преписки на ПК, и на различно основание. Нито Прокуратурата, нито ПК вземат отношение по въпроса, нямало нищо нередно.

Правни мнения, съвети и коментари

31.03.2020г. 10:48
Възможно е да се предяви иск на различни основания, независимо че се касае за един договор.

Коментар