Откриване на индивидуална партида за вода

21.09.2010г. 11:11:53
Живеем в кооперация с 7 жилища и 2 магазина. 4 от жилищата са на обща партида (водомер), а останалите имат индивидуални. От 5 години не е плащана сметката по общата партида и съответно се е натрупала голяма сума за плащане. Проблемът ни е, че 1 от собствениците не иска да плати своя дял в продъжение на тези години. В следствие на което от Софийска вода отказват на останалите да си открият индивидуални партиди, докато не се изчисти общата сметка. Въпросите ми са: Как да си открием индивидуални партиди при положение, че съседа отказва категорично да плати? Колко години назад има ли давност тази сметка?

Правни мнения, съвети и коментари

20.01.2020г. 09:50
Три години е давността за периодични плащания като плащанията на битови сметки.

Коментар