Осигуровки

03.09.2011г. 01:25:55
Работя като ЕЗБР(охрана на труда).Осигуряват ме в НОЙ на 580лв,а болничните ми се изплашат на база 240лв ,каквато заплата е записана в заповедта за назначаване. Въпросът ми е:Може ли двете осигуровки да са на различна база?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар