Обезщетение за смърт на работно място за пенсионер

28.08.2010г. 10:37:53
Моя съпруг беше пенсионер, но през летните месеци работеше на трудов договор, случи се така, че той почива, сега аз искам да разбера предприятието в което той работеше, трябва ли да ни изплати някакво обещетение. Предварително Ви благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

09.06.2017г. 06:56
Съгласно разпоредбата на чл. 200, ал. 1 от Кодекса на труда за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили смърт на работника, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Предвид горната разпоредба работодателят дължи обезщетение на наследниците на починалия работник, когато смъртта е в резултат на трудова злополука. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

Коментар