Въпрос по наказателно дело без ответник

21.08.2010г. 08:43:38
Може ли да се води наказателно дело без да е известен и призован ответника?

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 03:03
По наказателните дела ответник няма, има подсъдим и да може да се осъди задочно без да е присъствал.

Коментар