делба на имот

14.08.2010г. 05:51:17
Притежавм половината от 800 м2. Другата половина притежава чичо ми. Същият от дълго време е в неизвестност. Правил съм опити да го открия, но на адреса, който ми дават от МВР той от дълги години не живее и никой не знае къде се намира. Искам да изкупя неговия дял и да стана собственик на целия имот. Имота не е атрактивен, без вода и ток е, има голяма денивелация, около 4 метра, но за мен има стойност, затова ми се ще да го притежавам целия. Как да постъпя?

Правни мнения, съвети и коментари

26.05.2017г. 01:30
Здравейте! Не пишете от колко години владеете и ползвате целият имот. Ако това дълго време е над 5 години - може с установителен иск да Ви признаят за собственик. Ако това време е под 5 години - може в производство за делба, чрез назначаване на особен представител за чичо Ви. Има варианти, но от запитването липсват факти, за да се отговори веднага точно , за това съветът ми е да се свържете с адвокат . С уважение, адв.Чанкова

Коментар