Освобождаване по чл. 71

27.12.2010г. 01:20:21
Моля за съвет: на 24.12 е последен ден от срок за изпитване по договор. Лицето не се явява, за да получи заповед за прекратяване на основание чл. 71, Възможно ли е това да се случи на първия работен ден след официалните празници - 27.12 или договорът вече се третира като безсрочен.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар