Апартамент унаследен и прехвърляне срещу дължими данъци

21.12.2010г. 04:37:48
Здравейте, моля да ми обясните следния казус. Със сетра ми притежаваме наследствен апартамент в който живея аз от 16 години и не притежавам други имоти. Наследствения имот е от 11 години през които аз плащам данъците за моя дял, а сестра ми не е плащала нищо. Има ли вьзможност да изплатя нейните даньци и имота да остане за мен, за което сестра ми няма нищо против. Как трябва да се процедира и какви такси да платя. Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

16.10.2017г. 04:24
Здравейте!Сестра Ви трябва да се разпореди с нейната част от имота във Ваша полза/продажба, дарение/, без значение коя от Вас ще плати данъците.Така или иначе трябва да се платят за да се извърши разпоредителна сделка.

Коментар