Настойничество

21.12.2010г. 12:53:02
Здравейте, от 4 години съм разведен по взаимно съгласие настойник на 2 ми деца е бившата ми жена синът ми който е на 10 години иска да дойде да живее при мен майка му е съгласна. Интересува ме при какви условия може да дойде да живее при мен и как стоят нещата законово, и можели тя да подаде оплакване че съм го взел насилствено, и дали може с нея да сключим споразумение че тя е съгласна той да живее при мен за известен период и ако е съгласен да остане при мен да се промени настойничество. Поздрави, Пламен

Правни мнения, съвети и коментари

vel_slav@abv.bg
15.09.2017г. 04:16
Краткият отговор е да, може законово да отглеждате сина си. Процедурата , обаче се утвърждава от съда. За съдействие адв. Маджарова 0886 290 440

Коментар