Имот с удостоверение за търпим строеж

11.06.2011г. 09:05:05
Сестра ми има 1/2 идеална част от съсобствен имот от е наследство, живяха 2 ма братя. Братовчед ми си продаде кащата без да предложи да я купим така, че..... Новите съсобственици заведоха дело. Приключи дело в което се определи мястото за ползване на дворното място. От страна на съсобствениците ни се намира гараж ,който е с удостоверение за търпим строеж, и сега ни заплашват, че ще сложат ограда. Ползваме за вход една и съща входна врата. Какво трябва да правиме. Възможно ли е да се сложи ограда. Надявам се да ме посъветвате какви варианти има. Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар