Акт

02.06.2011г. 02:40:14
Здравейте, работил съм като водач на товарен автомобил и през 2009г. имам съставен акт от ДАИ за използване на тахограф, който не е бил представен за контролна проверка в срок /Прил.І, гл.ІV $3,б,"а"от Реглам.3821/85 във връзка с чл.78,ал.1,т.2 от ЗАв.Пр./ в размер на 150лв. Тогавашният работодател каза, че ще го плати. Сага получавам съобщение за доброволно изпълнение от НАП и става ясно, че не е платен. Мога ли да имам съдибни претенции към бившия работодател, защото прочетох, че контролната проверка е задължение на превозвача, който е длъжен да осигури на водача изправен тахограф и информация съгласно Реглам.3821/85. Благодаря предварително и лек ден.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар