Дело с Ти Би Ай Кредит

26.05.2011г. 06:33:13
Здравейте, През 2008 г. сключих два парични кредита с Ти Би Ай Кредит, съответно на 07.03.2008 г. за 2500 лв. и на 09.05.2008 г. за 2000 лв. На 27.01.2009 г. внесох по първия кредит 2000 лв. - 14 вноски по рано, накуп, с които покривах цялото задължение до момента, както е по погасителен план. По втория кредит внесох 1500 лв. - 11 вноски по рано, като от погасителния план оставаха 3 вноски и половина приблизително. Съгласно договора ми и т. 4 от него, при предсрочно погасяване на кредита, следва кредиторът да ми преизчисли лихвата и разходите по кредита, за периода, през, който аз няма да го използвам. На 10.01.2011 г. получих разпореждане на ВРС, да заплатя дължимата сума от оставащите 3,5 вноски по втория кредит и определена сума за забава. Написах възражение в посочения срок и в резултат на това за днес 26.05.2011 г. беше насрочено дела , което обаче беше отложено за 1 месец. Въпросът ми е следния: Мога ли аз в рамките на този месец да подам някакво възражение под каквато и да е юридическа форма, в което да опиша, че не съм съгласна с това задължение, тъй като кредитора не е преизчислил нито по единия кредит лихвите и разходите по тях. Мога да приложа копия на договорите и платежните нареждания . Смятам, че Ти Би Ай Кредит ми дължат сума за предсрочно изцяло погасяване на първия кредит, както и за частичното предсрочно погасяване на втория, с които суми да си удовлетворят вземанията, ако изобщо им останат такива. Благодаря предварително! Поздрави, Силвия Балташка

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар