наследство

06.02.2011г. 08:26:33
Чичо ми, на баща ми брат почина. Той няма деца. Кой има право на неговото наследство?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар