Договорна ипотека върху недвижим имот с определен срок

02.02.2011г. 01:16:18
Аз и съпругът ми имаме Договорна ипотека върху недвижим имот с определен срок - до 2012, в полза на брат ми, като ние сме съсобственици на имота ./той е съдлъжник -по документа / на него /брат ми/му трябваше този документ, за да предостави банкова гаранция пред дадена институция. Питането ми е : Може ли аз и съпругът ми да извършим продажба на този имот на нашето дете в случая при наличие на Договорна ипотека върху недвижим имот с определен срок - до 2012.и какви са вариантите за действие

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар