Запор на сметка на 100%

02.02.2011г. 12:26:17
Здравейте искам да питам, запорирана ми е сметката където си получавам заплатата, взимат ми всичките пари . Това законо ли е ?

Правни мнения, съвети и коментари

18.10.2017г. 07:53
Здравейте!Не, разбира се.Съгласно разпоредбата на чл.446 ГПК и ТР 2/2015г. на ВКС, изцяло несеквестируема е сумата в размер на определената от Министерския съвет минимална работна заплата за страната. Към момента 20.01.2017г. МРЗ е в размер на 460 лв.Това означава, че тази сума е несеквестируема и следва да се изплати в пълен размер на длъжника/служителя. Тя не трябва да се включва в сумите, от които се прави удръжка по запора. От определената база за месечно трудово възнаграждение се изважда несеквестируемата сума и се превежда в пълен размер на служителя.

Коментар