Относно нотариален акт

24.01.2011г. 05:12:27
Здравейте, бих искала да знам ако съм единствен наследник на даден имот, чийто собственик е починал необходимо ли е да се издаде нов нотариален акт на мое име и евентуално има ли законови срокове за извършване на това.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар