Авторско право

05.10.2010г. 01:15:29
Здравейте , въпроса който ме интересува е в областта на авторското право. Каква е процедурата за запазване на права върху оригинална концепция /формат/ за телевизионно предаване? Концепцията е разработена от мен и моите колеги , и е напълно авторска идея и съответно държим да я защитим с "Закон за авторското право и сродните му права". Какво трябва да предприемем и колко ще струва?

Правни мнения, съвети и коментари

24.01.2020г. 05:01
Здравейте, можете да сключите договор с лицата, които искат да ползват въпросната концепция, като уговорите права, задължения, размер на възнаграждение и плащането му.

Коментар