безвъзмездно дарено жилище при развод...

04.10.2010г. 05:14:48
Здравейте! Предстои ми развод. Със съпругът ми имаме брак от 15год. Живеем в жилище, което ми е безвъзмездно дарено от брат ми. Имаме дете на 15 год. Съпругът ми няма собствено жилище. Подлежи ли на делба това жилище между нас след приключване на развода?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар