Конкурс за асистент във ВУЗ и бременност

28.09.2010г. 01:21:20
Бих искала да се обърна към вас с надежда да ми дадете малко яснота относно законите и правилниците за придобиване на научни звания. Прочетох Закона за научните степени и звания и Правилника за прилагането му, но не открих това, което ме вълнува. Накратко: В момента съм в майчинство (тече втората година от него), но възнамерявам малко преди изтичането му да се явя на конкурс за асистент в моя ВУЗ. Имах намерение да забременея повторно (е, все пак е Божа работа :)) преди изтичането на 2те години майчинство (тоест горе-долу по времето на провеждане на конкурса). Въпросът ми е: какво ще се случи, ако спечеля конкурса, зачислят ме като асистент, но в същото време се окаже, че съм бременна (или забременея в кратък срок, след встъпване в длъжност)? Възможно ли е да заема мястото или автоматично следващия кандидат ще го заеме? И дали мястото ми ще се "пази" или ще се обяви нов конкурс. Ще ви бъда благодарна, ако внесете малко яснота по въпроса или ако ме насочите в кой закон, правилник или наредба мога да намеря нужната информация. П.С. Осъзнавам, че питам нещо за момента нереално, но съм млад човек, който се опитва до някаква степен да си избере бъдещето. Знам, че правенето на подобни планове с толкова неизвестни звучи малко налудничаво, но ако имам представа какви са ми правата и възможностите, по-лесно бих се ориентирала към посоката си на развитие. Благодаря предварително на всички, които се отзоват.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар