Относно издръжка

27.09.2010г. 10:26:43
Здравейте, бих искала да попитам каква е продцедурата за получаване на издръжка на 1г. дете, на което родителите нямат сключен граждански брак, но детето е признато от бащата. Има ли начин за получаване на такава, и ако да, то какъв е той. Благодаря предварително за отговора!

Правни мнения, съвети и коментари

19.03.2020г. 12:28
Здравейте, да, следва да се предяви иск съгласно Семейния кодекс и ГПК.

Коментар