за закупуване на кола

25.09.2010г. 10:27:15
майка ми е инвалид 2 ра група има ли право на отстъпки при плащане на данъка на колата и безплатна винетка. Аз имам Генерално пълномощно мога ли да купя колата без да се налага майка ми да пресъства, пълномощното е стандартен оразец,не пише изрично нищо за коли.

Правни мнения, съвети и коментари

15.01.2020г. 01:08
Трябва Ви изрично пълномощно с декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД. Майка Ви има право на безплатна винетка и отстъпка от данъка.

Коментар