Нотариален акт

02.04.2011г. 03:13:03
Искам да попитам, има ли право човек, който не е собственик на даден имот, да се сдобие с нотариалния му акт ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар