Гарант по договор

16.11.2011г. 01:08:42
Здравейте,гарант съм по договор за потребителски кредит като физическо лице,управител съм и на търговско дружество. Лицето на което съм гарант не си е плащало вноските по кредита и съответно от банката търсят мен като солидарен съдлъжник.Въпросът ми е може ли на това основание от банката да запорират фирмената ми сметка?

Правни мнения, съвети и коментари

29.10.2020г. 10:38
Здравейте, не, фирмената сметка е отделна и няма общо със задълженията Ви като физическо лице.

Коментар