Дарение и оспорването му

23.03.2011г. 05:48:33
Възможно ли е апартамент прехвърлен чрез дарение, да бъде развалено дарението от дарителя по някакви пречини, и ако има такива кой са те. Какво може да се направи, ако има такава възможност и новия собственик да не пострада. Благодаря предварително за оказаната помощ и съвет

Правни мнения, съвети и коментари

26.06.2020г. 01:19
Най-честата хипотеза на разваляне на дарение е когато дареният не предоставя дължимата издръжка на дарителя съгласно разпоредбите на ЗЗД.

Коментар