наследяване от братя и сестри

23.03.2011г. 12:52:35
Починал е мой близък, неженен и без деца. Оставил и живи брат и сестра. Има две сестри, починали преди него. Наследяват ли децата на починалите сестри?

Правни мнения, съвети и коментари

28.06.2020г. 10:08
Да, децата на починалите сестри също наследяват - по заместване.

Коментар