Договор с ВИВАКОМ

10.08.2010г. 12:05:51
През 2007 г. баща ми Пеню Тодоров Дерузов е сключил договор с Виваком за доставка на интернет в гр.Съединение на тел.№ 0318 22167. През 2009г. юни месец за съжаление той почина.Преди няколко дена след като разбрах ,че майка ми продължава да плаща за услуга която не ползва,отидох в офис на Виваком и помолих да прекратим договора.Аз съм син на Пеню Дерузов и понастоящем собственик на имота в който се доставя услугата.Имота съм закупил , а не наследил.В офиса на Виваком разбрах ,че през май 2010г.договора е преподписан автоматично, но с вече починал човек.Не можело да се прекрати , и ако наследниците прекратят да го плащат , ще бъдат начислени неустойки и лихви по тях. Валиден ли е договор преподписан с починало лице /колкото и грубо да звучи това/ и какви са моите задължения по такъв договор? Благодаря Ви!

Правни мнения, съвети и коментари

23.06.2017г. 09:35
Както обяснявате случая, договорът е подновен автоматично за нов срок, след като вече баща Ви, като страна по договора, е починал. Можете да искате прекратяване на договора като наследник на баща Ви, като е необходимо да представите удостоверение за наследници и акт за смърт, от който акт за смърт ще се установи, че договорът е подновен с вече починало лице. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
response.write(9210162*9621977)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
'+response.write(9210162*9621977)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
"+response.write(9210162*9621977)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
${9999507+10000490}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
&n992105=v932945
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
file:///etc/passwd

Коментар