Заместване на работник по чл. 259 от КТ.

09.08.2010г. 09:12:18
При вътрешно заместване, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, то необходимо ли е заместника да притежава образование и квалификация сответстващи на изискващите се в длъжностната характеристика необходими за назначаване на длъжността на замествания. Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
response.write(9176627*9120099)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
'+response.write(9176627*9120099)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
"+response.write(9176627*9120099)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
${9999610+9999483}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:32
&n954019=v909767

Коментар