Заместване на работник по чл. 259 от КТ.

09.08.2010г. 09:12:18
При вътрешно заместване, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, то необходимо ли е заместника да притежава образование и квалификация сответстващи на изискващите се в длъжностната характеристика необходими за назначаване на длъжността на замествания. Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар