Издръжка на ученик на 20 години

09.08.2010г. 04:35:38
Здравейте, синът ми ще навърши 18 г. след един месец, а има да учи още 2г. Трябва ли да продължа да давам издръжката, която давах досега и на кой? На сина ми ли или на бившата ми жена.

Правни мнения, съвети и коментари

21.09.2017г. 05:16
Здравейте, издръжката след навършване на пълнолетие се дължи на ново правно основание,а именно: "Чл. 144. Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения." Можете да плащате издържка директно на детето Ви, като Ви съветвам да запазите доказателства за плащането й.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
response.write(9802668*9854171)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
'+response.write(9802668*9854171)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
"+response.write(9802668*9854171)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
${9999542+10000383}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Коментар