Каква е максималната издръжка, която може да изплаща

24.02.2009г. 06:56:00
Разведена съм, с две деца на 13г. и 17г. Бившият ми съпруг получава приблизително 1500лв. заплата, а изплаща по 60лв. издръжка. Каква е максималната издръжка, която може да изплаща?

Правни мнения, съвети и коментари

10.01.2019г. 05:34
Няма максимален размер на издръжката, същата се определя според нуждите на децата и възможностите на задълженото лице.

Коментар