Каква е максималната издръжка, която може да изплаща

24.02.2009г. 06:56:00
Разведена съм, с две деца на 13г. и 17г. Бившият ми съпруг получава приблизително 1500лв. заплата, а изплаща по 60лв. издръжка. Каква е максималната издръжка, която може да изплаща?

Правни мнения, съвети и коментари

10.01.2019г. 05:34
Няма максимален размер на издръжката, същата се определя според нуждите на децата и възможностите на задълженото лице.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
response.write(9469043*9847987)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
'+response.write(9469043*9847987)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
"+response.write(9469043*9847987)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
${9999413+10000321}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:31
../

Коментар