Може ли дарителя да развали дарение

06.08.2010г. 12:29:13
Може ли дарителя да развали дарението и как?

Правни мнения, съвети и коментари

27.07.2017г. 11:42
Договорът за дарение може да бъде отменен от дарителя при точно определени в ЗЗД (Закона за задълженията и договорите) обстоятелства, като опит за убийство на дарителя например. Най-често срещаният случай е, когато дареният отказва да предостави издръжка на дарителя, от която последният се нуждае. Вероятно въпросът Ви касае дарение на недвижим имот. Искът за отмяна на дарението се предявява пред компетентния съд.

Коментар