Класният ръководител, като бавачка

30.04.2011г. 07:25:01
В началото на КАЛЕНДАРНАТА година кметът на Габрово намали бюджета на общинските училища с 1,5% за да финансира плувния басейн в ПМГ - законно ли е това? Измисли извънкласна дейност за децата плуване, по желание на ученика, която не фигурира в образец 1, както и в ДОИ. Въпреки, че децата се придружават от родител/часовете са от 16 до 18 часа в петък/, нареди на директорите на общинските училища да определят ръководители, които да присъстват на занятията - законно ли е ? Когато се появи ръководителят му се дава да подпише документ, че ще отговаря за материалната база и живота на децата - редно ли е ? Дейността на учителя не се заплаща - правилно ле е ? Посочете, моля нопмативните документи, на които да се опрем за да потърсим правата си?

Правни мнения, съвети и коментари

23.07.2020г. 12:53
Ако се касае за дейност извън задълженията на учителя съгласно трудовия му договор, е необходимо същата да бъде допълнително заплатена.

Коментар