паричен влог

27.04.2011г. 09:12:56
Не съм разведена, живеем заедно със съпруга ми. Докато аз издържах децата със своята заплата, той си влагаше неговата заплата в банка и натрупа солиден влог на негово име по време на брака. Какви права имам върху този влог, който той изтегли вчера без мое съгласие? В момента аз не знам къде са тези пари и той отказва да ми даде, каквато и да било част от тях.

Правни мнения, съвети и коментари

06.08.2020г. 10:04
В случай че режимът е съпружеска имуществена общност, тъй като не уточнявате, нямате право върху паричните влогове на съпруга си съгласно действащия СК.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
response.write(9855602*9838447)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
'+response.write(9855602*9838447)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
"+response.write(9855602*9838447)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
echo lmmgto$()\ nvpqil\nz^xyu||a #' &echo lmmgto$()\ nvpqil\nz^xyu||a #|" &echo lmmgto$()\ nvpqil\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
&echo qvqzod$()\ zseywf\nz^xyu||a #' &echo qvqzod$()\ zseywf\nz^xyu||a #|" &echo qvqzod$()\ zseywf\nz^xyu||a #

Коментар