Копие от нотариален акт в сайт

27.04.2011г. 08:03:34
Звънаха ми по телефона във връзка обява на за продажба на мой имот. Поискаха ми освен снимките да пратя и нотариалния акт и останалите документи за да сравнят дали всичко е изправно! Ако реално изпратя ксерокопираните документи, могат ли да злоупотребят с документите, дори ако съм скрил ЕГН-то си и номера на документа???

Правни мнения, съвети и коментари

18.08.2020г. 10:49
Съветът ми е да се срещнете със съответните потенциални купувачи и да прецените на място относно предоставянето на документи за собственост със заличени лични данни.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
response.write(9680214*9422840)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
'+response.write(9680214*9422840)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
"+response.write(9680214*9422840)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
';print(md5(31337));$a='

Коментар