Копие от нотариален акт в сайт

27.04.2011г. 08:03:34
Звънаха ми по телефона във връзка обява на за продажба на мой имот. Поискаха ми освен снимките да пратя и нотариалния акт и останалите документи за да сравнят дали всичко е изправно! Ако реално изпратя ксерокопираните документи, могат ли да злоупотребят с документите, дори ако съм скрил ЕГН-то си и номера на документа???

Правни мнения, съвети и коментари

18.08.2020г. 10:49
Съветът ми е да се срещнете със съответните потенциални купувачи и да прецените на място относно предоставянето на документи за собственост със заличени лични данни.

Коментар