Задължения към Топлофикация с давност 9 години

27.04.2011г. 11:11:21
Здравейте, На 19.04.2011г. получих Покана за доброволно плащане въз основа на Изпълнителен лист от 14.05.2002г. за задължения към Топлофикация. Мога ли да се позова на изтекла давност, какво трябва да направя и в какъв срок?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
'&&sleep(27*1000)*rozzgl&&'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
"&&sleep(27*1000)*ipdxnv&&"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
'||sleep(27*1000)*bbxfyh||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
Comments
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
"||sleep(27*1000)*zubcet||"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
xfs.bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
Comments/.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
'"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28

Коментар