Задължения към Топлофикация с давност 9 години

27.04.2011г. 11:11:21
Здравейте, На 19.04.2011г. получих Покана за доброволно плащане въз основа на Изпълнителен лист от 14.05.2002г. за задължения към Топлофикация. Мога ли да се позова на изтекла давност, какво трябва да направя и в какъв срок?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
response.write(9218769*9454049)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
'+response.write(9218769*9454049)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
"+response.write(9218769*9454049)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
echo ubjgmj$()\ pohjhz\nz^xyu||a #' &echo ubjgmj$()\ pohjhz\nz^xyu||a #|" &echo ubjgmj$()\ pohjhz\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:27
&echo kxfwcn$()\ vdxhrw\nz^xyu||a #' &echo kxfwcn$()\ vdxhrw\nz^xyu||a #|" &echo kxfwcn$()\ vdxhrw\nz^xyu||a #

Коментар