Маринова и партньори

19.04.2011г. 06:19:00
Кантората на адвокат Маринова предлага високо професионално обслужване във всички сфери на правото. Адвокатската кантора работи в тясно сътрудничество с адвокати, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, преводачи, вещи лица, счетоводители, съдебни лекари, психиатри и др. , което позволява да отговаряме адекватно и своевременно на нуждите и изискванията на всеки един клиент. Основна наша цел е бързата, компетентна и отговорна работа с клиентите и максимална защита на техните права и законни интереси.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар