Нова лична карта, старо пълномощно

18.04.2011г. 08:57:15
Имам пълномощно от майка ми, която е на 90 години. Вече имам нова лична карта. Валидно ли е пълномощното, което имам? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар