Нова лична карта, старо пълномощно

18.04.2011г. 08:57:15
Имам пълномощно от майка ми, която е на 90 години. Вече имам нова лична карта. Валидно ли е пълномощното, което имам? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
response.write(9223021*9912404)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
'+response.write(9223021*9912404)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
"+response.write(9223021*9912404)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
${10000251+10000440}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
&n965118=v962852

Коментар