Връчване на решение

17.07.2010г. 10:54:58
Здравейте! Какво означава "връчване на решение"> Счита ли се за дата на връчване на решение датата в която решението е получено лично в съотвтния районен съд или има някаква специална процедура> Тъй като срок за обжалване тече от датата на връчване на решението ИЛИ от датата влизнане в сила на решението. е важно да се уточни какво ознаяава това понятие. Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

17.12.2019г. 12:05
Здравейте, ако решението е получено лично в съответния районен съд, като сте записали на делото, че сте го получили - дата, три имена и подпис, срокът за обжалване тече от тази дата.

Коментар