Връчване на решение

17.07.2010г. 10:54:58
Здравейте! Какво означава "връчване на решение"> Счита ли се за дата на връчване на решение датата в която решението е получено лично в съотвтния районен съд или има някаква специална процедура> Тъй като срок за обжалване тече от датата на връчване на решението ИЛИ от датата влизнане в сила на решението. е важно да се уточни какво ознаяава това понятие. Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

17.12.2019г. 12:05
Здравейте, ако решението е получено лично в съответния районен съд, като сте записали на делото, че сте го получили - дата, три имена и подпис, срокът за обжалване тече от тази дата.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${9999744+9999814}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
response.write(9860744*9037749)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'+response.write(9860744*9037749)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"+response.write(9860744*9037749)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&n903183=v942591
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'.gethostbyname(lc('hitwn'.'mkqvgmva6a042.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(120).chr(86).chr(114).chr(65).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
".gethostbyname(lc("hitkz"."qfauzzxgd81a2.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(82).chr(119).chr(88)."
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Коментар